Üdvözlünk az Euwork Portálon! Válogass kedvedre a rengeteg belföldi és külföldi munka lehetőség között! Marosvásárhely: 00:38 London: 23:38
Magyaroszág! Főoldal

Euwork Online

Ezen a honlapon részletes információkat találsz nem csak hazai, külföldi munkákról is, kiegészítve a célországokról szóló általános információkkal és önéletrajz írási tanácsokkal, mintákkal. Blogunkon már elhelyezett ügyfeleinktől számazó részletes beszámolókat, személyesebb információkat olvashatsz. Ha pedig be vagy jelentkezve az iwiwre, csak kattints ide, jelentkezz az Euwork klubba hogy utána hírlevél formájában rendszeresen értesíthessünk új állásainkról és egyéb hasznos dolgokról. A legjobb, ha a Facebookon csatlakozol hozzánk, akkor azonnal értesülni fogsz minden fontos újdonságról, mielőtt még azok részletes álláshirdetés formájában kikerülnének a weboldalra. Külföldi munkaadó partnereink interjú időpontjait is gyakran itt tesszük közzé, e mellett a külföldi munka témájában mérvadó, érdekes cikkeket is találhatsz.

Találkozzunk a Facebookon és légy egy közel hatezer fős közösség tagja!
Németország
 
Terület: 357 023 km2
Főváros: Berlin
Népesség: 82,4 millió fő
Beszélt nyelvek: német

Beutazás és bejelentési kötelezettég, tartózkodási szabályok
Az Európai Unióhoz való csatlakozással megszűnt a németországi vízumkényszer. A magyar állampolgárok személyigazolványukkal utazhatnak a Német Szövetségi Köztársaságba, útlevélre nincs szükség.
Az új német idegenrendészeti törvény értelmében az EU tagországok állampolgárainak nem szükséges tartózkodási engedélyt kérniük Németországban.
A hosszabb időtartamú (három hónapot meghaladó) tartózkodás esetén a szabad mozgásra jogosult EU-állampolgárok hivatalos igazolást kapnak a tartózkodási jogról (Freizügigkeitsbescheinigung). Az EU-polgárok – csakúgy, mint a németek – azon szövetségi tartomány lakcímbejelentési előírásainak megfelelően jelentkeznek az adott lakcímbejelentő hatóságnál (Rathaus), amely tartományban lakást találtak. A lakcímbejelentő hatóság továbbítja az adatokat az idegenrendészeti hatósághoz, amely aztán hivatalból kiállítja a szükséges igazolást. A szabad költözködésre jogosult EU-állampolgárok azon családtagjainak, akik nem rendelkeznek valamelyik EU-tagország állampolgárságával, továbbra is szükségük van EU-tartózkodási engedélyre.

Munkavállalás, álláskeresés
A németországi munkavállaláshoz az illetékes munkaügyi hatóság engedélye szükséges. Az új tagállamok állampolgárai a nemzeti, illetve kétoldalú megállapodásokból következő szabályozás alapján vállalhatnak munkát Németországban.
1. Az 55/1990. (III.23.) MT rendelettel közzétett államközi megállapodás németországi vendég-munkavállalást tesz lehetővé.
A megállapodás keretében csak az abban meghatározott feltételek teljesülése esetén, pályázati úton lehet munkavállalási engedélyhez jutni.
A pályázatot a regionális munkaügyi központoknál vagy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál lehet benyújtani. Az engedélyt (Zulassungsbescheinigung) a Német Munkaügyi Szervezet bonni közvetítő központja (ZAV, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) állítja ki, és továbbítja a pályázó részére.
(Cím: ZAV, Villemombler Str. 76, 53123-Bonn, tel: +49 228 7130).
2. A németországi szezonális munkavállalás (mezőgazdaság, vendéglátóipar) maximális időtartama 4 hónap, kivéve a vásári mutatványos ágazatot, ahol 1–9 hónapra lehet munkavállalási engedélyt kapni.
Szezonális munkára – hasonlóan a fentebb leírtakhoz – szintén lehet pályázat útján jelentkezni, a munkaszerződést – ami egyben a munkavállalási engedély is – ebben az esetben is a ZAV állítja ki.
3. 2005. január 1-jétől újra indult a házi betegápolási- és háztartási kisegítői program, amely esetben a munkaszerződések 3 éves időtartamra szólnak. A munkavállalás engedélyezése és – igény esetén – a közvetítés szintén a ZAV, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal közreműködésével történik.
4. Munkavállalási engedély kiadása a német munkaerőpiaci helyzet vizsgálata mellett Amennyiben az álláskereső és a német munkaadó megállapodik a foglalkoztatás feltételeiről, és az álláskereső valamilyen oknál fogva nem élhet a vendég-munkavállalói egyezmény kínálta lehetőséggel, úgy a szükséges munkavállalási engedélyt a munkaadó tudja kérvényezni a munkavállaló részére a székhelye szerint illetékes munkaügyi hivatalnál (Agentur für Arbeit).
A munkavállalási engedély abban az esetben adható ki a munkaerőfelvételre vonatkozó tilalom alóli kivételeket szabályozó rendelkezések szerint (Anwerbestoppausnahmeverordnung, ASAV), ha a munkaerőpiac vizsgálata kimutatja, hogy az adott álláshelyre nem állnak rendelkezésre elsőbbséget élvező (pl. német) álláskeresők.
Németországban nincs központilag megállapított minimálbér, azonban esetleges bérjegyzékkel, bruttó-nettó kalkulátorral találkozhatunk az interneten (pl. www.lohnspiegel.de/main). A legtöbb ágazatban és szakmában a munkaadó és munkavállaló a kollektív szerződés alapján (Tarifvertrag) egyezik meg a fizetésről és egyéb feltételekről.
A munkaviszony megszűnése esetén a munkáltató igazolást ad a foglalkoztatás időtartamáról, a fizetett munkabérről és a munkaviszony megszűnésének okáról. A kiadott adatlapon a befizetett adók és tb-járulékok is szerepelnek.
A Németországban jelenleg tapasztalható munkahelyhiány és munkanélküliség a külföldiek számára is megnehezíti az álláskeresést. Érdemes tanulmányozni álláskereséssel foglalkozó internetes oldalakat és álláshirdetéseket tartalmazó újságokat.
A legnagyobb, állásajánlatokat tartalmazó adatbázissal a német munkaügyi szervezet rendelkezik, a munkáltatók által bejelentett állások a szervezet portálján (www.arbeitsagentur.de) megtalálhatók, de a munkaügyi szervezet tartományi munkatársai mellett a ZAV is az érdeklődők rendelkezésére áll.
Országos és nemzetközi állásajánlatokról a Bundesagentur für Arbeit által megjelentetett Markt & Chance című hetilapban olvashat.
A különböző napilapokban is lehet állások után böngészni, a legfontosabbak (Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung) mellett a Handelsblatt is alkalmas eszköze az álláskeresésnek, illetve a VDI-Nachrichten, a Computerwoche, valamint a Markt und Technik című szaklapok kínálnak állásokat.
Az állásközvetítő ügynökségek a német munkaügyi szervezet engedélyével működnek, és szinte minden ágazatban közvetítenek munkavállalókat. Szolgáltatásaik az álláskeresők számára ingyenesek, a pályázati dokumentumok összeállításához kapcsolódó tanácsadás azonban rendszerint térítésköteles.

Szolgáltatásnyújtás
A csatlakozási szerződésben Németország felhatalmazást kapott a szolgáltatások szabad áramlásának bizonyos mértékű korlátozására. Ez azt jelenti, hogy Németország jogosult arra, hogy meghatározott szektorokban (építőipar, ipari takarítás) a Magyarországon letelepedett társaságok által Németországban nyújtott, határon átnyúló szolgáltatások körében is korlátozza a munkavállalók mozgását, azaz továbbra is meghatározhatja a magyar cégek által szerződések teljesítésére kiküldött munkavállalók számát. Ezen munkavállalók a 14/1989. (II.17.) MT rendelettel kihirdetett ún. "Werkvertrag", vállalkozói szerződés keretében foglalkoztathatók, munkavégzésük engedélyköteles (Arbeitserlaubnis EU).
Az engedélyezéssel kapcsolatban az illetékes szervek Magyarországon a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (www.mkeh.hu), Németországban pedig a ZAV frankfurti központja.
További információ a Német Munkaügyi Hivatal honlapján olvasható (Bundesagentur für Arbeit, www.arbeitsagentur.de).
Családi pótlék igényelhető azok után a gyermekek után, akik Németországban vagy egy EU/EGT-tagállamban laknak vagy általában ott tartózkodnak. Egy és ugyanazon gyermek után mindig csak egy személy kaphat családi pótlékot.
Amennyiben Ön már egy másik EU-tagállamban igényelt családi pótlékot, úgy az illetékességet az Európai Unió rendeletei szabályozzák.
Társadalombiztosítással kapcsolatos további információk a www.aok.de honlapon találhatók.

Magyar vállalkozások
Magyar vállalkozók az Európai Unió tagországaiban korlátozás nélkül indíthatnak vállalkozást az adott tagország feltételei alapján.
A tagállamok kötelesek biztosítani a magyar vállalkozóknak is az Európai Unió területén történő letelepedést.
Ha valaki egy másik tagállam területén egyéni vállalkozóként kíván tevékenykedni, akkor tartózkodási engedélyt kell igényelnie. Ezt a tartózkodási engedélyt automatikusan megkapja, kiadása csak abban az esetben tagadható meg, ha a letelepedni szándékozó belépése és országban való tartózkodása sérti az adott ország közrendjét, közbiztonságát vagy közegészségügyi szabályait.
Tartózkodási engedély megléte esetén viszont ugyanolyan feltételeket kell a jelentkezőnek biztosítani, mint saját állampolgárainak, tehát többletkötelezettségek nem írhatók elő. A társaságok formájában történő letelepedés, a társaságalapítás szabadsága lehetővé teszi azt, hogy bármely cég leányvállalatot, kereskedelmi képviseletet, fiókot vagy ügynökséget hozzon létre bármely tagállamban. a magyarországi természetes vagy jogi személyek által létesített vállalat németországi telephellyel rendelkezik, a telephely működtetését a német törvényi előírásoknak és a német adózásnak rendelik alá.

Társadalombiztosítás
www.deutsche-sozialversicherung.de
A munkába állást követően a munkáltató köteles a munkavállalót a társadalombiztosítási intézményekhez bejelenteni. A munkavállaló regisztrációs számot kap, amely alapján a társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakokat és a fizetéseket. A társadalombiztosítási járulék összegének fele a munkavállalót, másik fele pedig a munkaadót terheli.
A munkavállaló részét bruttó béréből visszatartják, és a munkaadó által fizetett járulékkal együtt továbbítják a biztosítóhoz. A munkavállalónak a következő társadalombiztosítási járulékokat kell befizetnie: egészségés anyasági biztosítás, munkanélküli biztosítás, rokkant-, öregségi és özvegyi nyugdíj.
A betegbiztosítást a munkáltató és a munkavállaló közösen fizeti, azonban a munkavállalónak egyénileg kell választania biztosítót és igényelnie a tagságot (Krankenkassemitglied és Sozialversicherungsausweis).
A járulékok a biztosítási alaptól (+biztosítótól) függenek (12,5–17%), amelyet egy bizonyos összeghatárig vonnak a fizetésből. Előreláthatólag 2009-től megszűnnek a betegbiztosító társaságok közti különbségek.
A nyugdíjakból vont járulékok felét a nyugdíjbiztosító fizeti.
Németországban a nyugdíjkorhatár egységesen 65 év.
Az EU/EGT állampolgárok bármely tagállamban jogosultak a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére. A munkaviszony megszűnése esetén ajánlatos felkeresni a helyi munkaügyi szervet, és kérni a munkaviszony igazolását az E301-es nyomtatványon, valamint érdeklődni a munkanélküli ellátás igénybevételének lehetőségéről.
Munkanélküli ellátásra Németországban az jogosult, aki a munkanélkülivé válást megelőző két évben legalább 12 hónap biztosított munkaviszonnyal rendelkezik. A Németországban történt munkavállalás és a tartózkodás tényét igazolni kell.
Amennyiben valaki nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel, úgy a más tagállamokban szerzett biztosítási jogviszonyai is beszámításra kerülhetnek.
A német előìrások alapján elbocsáts esetén a munkavállaló az utolsó munkában töltött napját megelőző 3 hónappal köteles a német munkaügyi központnál (Agentur für Arbeit) munkakeresőként bejelentkezni.
Így biztosított a munkaközvetìtésre/munkanélküli ellátásra való jogosultsága.
Az uniós országokból érkező turisták sürgősségi egészségügyi ellátásra való jogosultságát az EU egyes tagállamaiban az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU Kártya) biztosítja. Az EU Kártyát a lakóhelye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár állítja ki, érvényességi ideje 1 év.
Családi pótlékot kaphat az a személy, aki Németországban állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Külföldi állampolgárok is kaphatnak családi pótlékot, amennyiben érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Azok a külföldi állampolgárok, akiket munkaadójuk átmeneti szolgálatteljesítés céljából Németországba küldött, nem részesülhetnek családi pótlékban.
Családi pótlék igényelhető azok után a gyermekek után, akik Németországban vagy egy EU/EGT-tagállamban laknak vagy általában ott tartózkodnak.
Egy és ugyanazon gyermek után mindig csak egy személy kaphat családi pótlékot. A családi pótlék iránti igényt a területileg illetékes úgynevezett Familienkasse-nél kell benyújtani.

Társadalombiztosítással kapcsolatos további információk a www.aok.de/bundesweit/ honlapon találhatók.

Adózás
Németországban a munkavállalónak a munka megkezdésekor adókártyát (Lohnsteuerkarte) kell igényelnie a városházán (Rathaus).
A munkavállalónak annyi adókártyára van szüksége, ahány munkahelyen dolgozik. A munkáltató által a fizetésből levont személyi jövedelemadó összege a munkavállaló személyi jövedelemadójának előlegét képezi. A személyi jövedelemadó-bevallást az adóévet követő év május 30-ig kell benyújtani. Az adóév január 1-jétől december 31-ig tart.
Németországban progresszív adózási rendszer van érvényben. Ennek lényege, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők magasabb adót fizetnek. Az adózás mértéke attól is függ, hogy az adóalany melyik adókategóriába tartozik. Az adókategóriák (Németországban 6 adókategória létezik) figyelembe veszik az adóalany családi állapotát és más tényezőket is. A teljes levonások a fizetés kb. 35 %-át teszik ki.
Németország és Magyarország között egyezmény (1979. évi 27. törvényerejű rendelet) van érvényben a kettős adóztatás elkerüléséről, amely alapján a megszerzett jövedelem csak az egyik tagállamban adózik. A munkavégzés helye szerinti tagállamban adózik a nem önálló munkáért kapott fizetés vagy más hasonló térítés, ha
  • a munkavégzés időtartama meghaladja a 183 napot, vagy
  • a munkavégzés időtartama kevesebb ugyan, mint 183 nap, de a fizetést a munkavégzés helye szerint illetőséggel bíró munkáltató vagy annak telephelye biztosítja.
Fontos tudni, hogy a munkaadó a munkába álláskor köteles bejelenteni az új munkavállalót az illetékes szerveknél. Ehhez szükséges, hogy a munkavállaló az adott hónap közepéig bemutassa a munkaadónak a lakcímbejelentő papírt, az adókártyát, egy német bankszámlaszámot, valamint a betegbiztosítási tagságról és szociális igazolványról (ún.
Sozialversicherungsausweis) az igazolást (kb. 8 hét múlva küldik postán, így érdemes a biztosító cégtől faxon előzetes igazolást kérni a tagságról). Előfordulhat, hogy a felsoroltak hiányában a munkaadó az első hónap végén nem tudja kifizetni a munkavállalónak járó bért.
Életkörülmények A lakosság 85 %-a városokban, illetve azok vonzáskörzetében él. Németországban 79 százezer főnél nagyobb lélekszámú város van.
Lakáshirdetések a hírlapok és újságok megfelelő rovataiban (Vermietungen/Hauskaufen/Immobilien), illetve bankoknál, biztosítóknál, valamint ingatlanközvetítőknél találhatók. Emellett léteznek olyan bérlakásokkal foglalkozó központok is, amelyek rövidebb időszakra közvetítenek ki szobákat, lakásokat (tel: körzetszám + 19439). A legtöbb kiadó lakás nem bútorozott, de gáztűzhellyel és hűtőszekrénnyel felszerelt. Az esetleges mellékköltségeket a megállapított lakbérhez hozzá kell számítani.
A lakbér mértéke erősen függ a tartománytól, illetve a helységtől, de a fizetendő összeget a lakás kora is nagyban befolyásolja.
Fontos tudni, hogy a közvetítő cégek jutalékot számolnak fel a bérlők felè, melynek összege általában 1–3 havi bérleti díjnak felel meg. Általános szabály továbbá, hogy a bérlő kauciót fizet (1–3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg), illetve a kiköltözést 3 hónappal korábban jelezni kell a bérbeadó felè.
Bankszámlanyitáshoz személyazonosságot igazoló dokumentum, bérleti szerződés/lakcímbejelentő adatlap, valamint munkáltatói igazolás szükséges. Érdemes ún. Girokontot választani, amelynél a bank az alapszolgáltatásokat (fizetés, készpénzfelvétel, átutalás) számlanyitási költség nélkül, ingyenesen vagy nagyon alacsony díj ellenében biztosítja (3–5 EUR/hò).
A Magyarországon szerzett gépjárművezetői engedély Németországban is használható.

Árak (az árak tájékoztató jellegűek, idővel változhatnak):
Kenyér: 2–3 EUR/0,5 kg
Zsemle: 0,3 EUR/darab
Tej: 0,8 EUR/liter
Őrölt kávé: 4,5 EUR/0,5 kg
Ásványvíz: 0,8 EUR/liter
Pizza (28 cm, margarèta): 4 EUR
Kávé (McDonalds): 2–4 EUR
Menü: 3–5 EUR (körettel)
Menü (étteremben, ital nélkül): 16-18 EUR
Tömegközlekedési menetjegy:
5,20-6,70 EUR/napijegy
1,90-2,30 EUR/vonaljegy
Benzin (ólommentes): 1,7 EUR/liter
Albérlet (2 szobás, 50 m2):
400–550EUR/hó
Rezsiköltség (áram, víz, gáz):
150–250EUR/hó

Oktatás
A németországi szülők gyermekük iskolai oktatása előtt igényelhetnek bölcsődei, illetve óvodai elhelyezést is. Ezek azonban államilag nem támogatottak, mivel igénybevételük nem kötelező. Németországban a teljes oktatási rendszer állami felügyelet alatt áll, az oktatás azonban a tartományok hatáskörébe tartozik. A kötelező iskolai oktatás – tartománytól függően 10–12 évig – a 6. életévtől, a gyermek 18. életévéig tart. Az iskolakötelezettség teljesítéséhez a diákok 9 (néhol 10) évig nappali tagozaton tanulnak, majd (eredménytől függően) további tanulmányok vagy részidős szakmai képzés következik.
Németországban az oktatás ingyenes, és az iskolai tankönyvekhez is ingyen juthatnak a tanulók, bár esetenként ez utóbbihoz a szülőknek is hozzá kell járulniuk. A tankönyvek meg is tarthatók a szülők jövedelemigazolásának függvényében.
Az iskolák mindenhol – néhány vallási felekezet kivételével – koedukált rendszerűek. Németországban számos helyen lehet idegen nyelvet tanulni, a tanfolyamok azonban kevés kivétellel térítéskötelesek.

Szakképesítések elismerése
A közösségi szabályok szerint a tagországoknak a saját állami képesítéssel egyenértékűnek kell elismerniük a másik tagországban szerzett képesítést. Az orvos, fogorvos, állatorvos, ápolónő, gyógyszerész, szülésznő és építész, valamint az ügyvédi szakma esetén az elismerés automatikus.
A többi "szabályozott szakma" esetében alapvető elv, hogy ha egy állampolgár az egyik EU- tagállamban megszerezte szakmai címét, akkor bármely más tagállamban is gyakorolhatja szakmáját. A diploma elismerését azonban kérvényezni kell. A kérelmező által elvégzett tanulmányokat összevetik a célországban lévő képzéssel. Ha lényeges különbséget találnak, a kérelmezőt felkérhetik, hogy továbbképzésen vegyen részt, vagy különbözeti vizsgát tegyen.
Nem "szabályozott szakma" esetében a diploma elismerése honosítási eljárásban a tagállamok belső jogszabályai alapján történik.
A diplomák elismerésében az EU tagállamaiban működő NARIC központok adnak felvilágosítást: www.enic-naric.net.
A magyarországi NARIC központként működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központ honlapja: www.ekvivalencia.hu.

Hasznos internet címek:
Munkaügyi központ (AMS): www.ams.or.at
Munkaügyi szervezet: www.arbeitsagentur.de
Belügyminisztérium: www.bmi.bund.de
Társadalombiztosítás: www.aok.de
Oktatás: www.bmbf.de
Szakszervezetek Szövetsége: www.dgb.de
Diplomák elismerése: www.enic-naric.net
Európai önéletrajz, Europass: http://www.europass.hu
Berlini Magyar Nagykövetség:
Unter den Linden 76., 10117 Berlin
tel.: +49-30-203-100, fax: +49-30-229-13-14
e-mail: info@ungarische-botschaft.de
Budapesti Német Nagykövetség:
1014 Budapest, Úri utca 64–66., tel.: 06-1-488-3500
e-mail: info@deutschebotschaft.hu
www.deutschebotschaft-budapest.hu
kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
telefon: (1) 303 0810



Külföldimunka.hu

Taxback



Weboldalfejlesztés: neteco